Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Starostwo Powiatowe w Kutnie - Uchwała Nr 1238/391/23 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 28 listopada 2023 r.

Informacje

Podziękowania za bohaterskie czyny

Daniel Kowalik, Starosta Kutnowski razem z Komendantem Powiatowym Policji w Kutnie insp. Dariuszem Walichnowskim i przedstawicielami gmin podziękował osobom, które dokonały obywatelskich ujęć w ostatnim czasie na terenie powiatu kutnowskiego.

Otwarcie pracowni biologicznej w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica Nr 1 w Kutnie

W czwartek 8 września odbyło się uroczyste otwarcie pracowni biologicznej w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica Nr 1 w Kutnie. W wydarzeniu uczestniczył Daniel Kowalik - Starosta Kutnowski.

Ważna inwestycja w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym

Modernizacja warta ponad 7 milionów złotych odmieni funkcjonowanie szpitala.

Starostowie podpisali deklarację powołania RPU

Rzecznik Praw Ucznia miałby się pojawić w każdej szkole powiatowej.

Uchwała Nr 1238/391/23 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 28 listopada 2023 r.

Uchwała Nr 1238/391/23
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 28 listopada 2023 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji
zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu
kutnowskiego w 2024 roku

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz w związku z uchwałą
Nr 281/LIII/22 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie
uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2023 r. poz. 571) Zarząd Powiatu Kutnowskiego uchwala, co następuje:


§ 1. Zarząd Powiatu Kutnowskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert
na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
na terenie powiatu kutnowskiego w 2024 roku.
§ 2. Treść ogłoszenia o wynikach otwartego konkursu ofert stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 3. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert opublikowane zostanie
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Kutnie oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Kutnie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury
i Sportu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-11-29 12:04przez:
Opublikowano:2023-11-29 12:04przez: Aleksandra Zielińska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kutnie
Odwiedziny:227

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo