Starostwo Powiatowe w Kutnie

Komisje Rady Powiatu Kutnowskiego

SKŁADY OSOBOWE STAŁYCH KOMISJI RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO:

Komisja Rewizyjna:

Marek Drabik - Przewodniczący Komisji

Artur Gierula

Ryszard Olesiński

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Magdalena Krupińska-Kotulska - Przewodniczący Komisji

Krzysztof Debich

Ryszard Olesiński

Andrzej Szarwas

 

Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia:
Ryszard Olesiński - Przewodniczący Komisji

Jacek Urbaniak

Jacek Sikora

Daniel Kowalik

Marek Jędrzejczak


Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Aktywizacji Rynku Pracy:
Andrzej Szarwas - Przewodniczący Komisji

Tomasz Walczewski

Marek Kubasiński

Zbigniew Filipiak

Marek Jankowski

Jolanta Pietrusiak

Komisja Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego:
Artur Gierula - Przewodniczący Komisji

Bartosz Serenda

Tomasz Marciniak

Marek Jędrzejczak

Elżbieta Milczarska


Komisja Budżetu i Finansów:
Tomasz Marciniak - Przewodniczący Komisji

Edyta Ledzion

Marek Ciąpała

Zdzisław Góreczny

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI DORAŹNEJ ds. zmian w Statucie Powiatu:
Przewodniczący Komisji

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-12-07 09:31przez:
Opublikowano:2020-12-07 12:26przez: Tomasz Dębowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kutnie
Odwiedziny:8662

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.