Starostwo Powiatowe w Kutnie

LIX SESJA RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO

LIX SESJA RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO

na dzień 29 marca  2023 roku na godz. 10:00

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej

Starostwa Powiatowego w Kutnie ul. Kościuszki 16 (dla zainteresowanych radnych w formie zdalnej)

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
 3. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,
 4. zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2023-2040,
 5. przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2023 roku,
 6. przekazania części zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego wykonania napraw cząstkowych dróg powiatowych na terenie gminy Krzyżanów w zakresie uzupełnienia poboczy dróg powiatowych,
 7. określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023,
 8. przystąpienia do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego,
 9. przystąpienia do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”.
 10. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego na 2023 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Kutnie oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kutnowskiego w 2022 roku.
 12. Sprawozdanie z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie za rok 2022.
 13. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Kutnowskiego za rok 2022.
 14. Informacja Starosty Kutnowskiego o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz 1526)) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia  z pracy na czas trwania posiedzenia.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-03-20 08:50przez:
Opublikowano:2023-03-20 08:50przez: Aleksandra Zielińska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kutnie
Odwiedziny:724

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.