Starostwo Powiatowe w Kutnie

Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w Kutnie

Powiat Kutnowski w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa zrealizował zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w Kutnie (aparat USG i wideolaryngoskop)

 

W ramach przedmiotowej inwestycji zakupiono sprzęt medyczny, tj.: aparat USG oraz  wideolaryngoskop.

 Całkowita wartość zadania: 171 071,70 zł.

 Dofinansowanie: 170 000,00 zł.

 Wkład własny: 1 071,70 zł.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-01-04 13:37przez:
Opublikowano:2023-01-04 13:37przez: Aleksandra Zielińska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kutnie
Odwiedziny:1186

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.