Starostwo Powiatowe w Kutnie

PODPISANIE UMÓW O POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO!

Dnia 29 i 30 grudnia 2022 roku Starosta Kutnowski Daniel Kowalik oraz Wicestarosta Magdalena Krupińska-Kotulska, podpisali umowy z pełnomocnikami organizacji pozarządowych o powierzenie realizacji zadania publicznego na prowadzenie w 2023 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

PODPISANIE UMÓW O POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Dnia 29 i 30 grudnia 2022 roku Starosta Kutnowski Daniel Kowalik oraz Wicestarosta Magdalena Krupińska-Kotulska, podpisali umowy z pełnomocnikami organizacji pozarządowych o powierzenie realizacji zadania publicznego na prowadzenie w 2023 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nałożono na powiaty obowiązek udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W świetle przepisów tejże ustawy Powiat Kutnowski zobowiązany jest do prowadzenia czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej z czego dwa punkty powierzono organizacjom pozarządowym:

 

  1. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kutnowskiego w 2023 roku” powierzono Fundacji Celeste, która jest udzielana w punkcie
    w Krośniewicach, pod adresem ul. Poznańska 5 (budynek Urzędu Gminy), 99-340 Krośniewice, pn. – pt. w godzinach 8:30 – 12:30;

 

  1. „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kutnowskiego w 2023 roku” powierzono Fundacji European Conzept Consulting Foundation, która jest udzielana w punkcie w Żychlinie, pod adresem ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin, pn. – pt. w godzinach 9:00 – 13:00.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-01-04 12:12przez:
Opublikowano:2023-01-04 12:12przez: Aleksandra Zielińska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kutnie
Odwiedziny:1585

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.