Starostwo Powiatowe w Kutnie

Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E

Zadanie inwestycyjne dotyczące działań w zakresie infrastruktury drogowej, pn. Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza.

Celem realizacji niniejszego projektu jest poprawa jakości sieci dróg powiatowych oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatu kutnowskiego.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania zostanie przeprowadzony remont drogi powiatowej:

  • nr 2172E Nowe – Marynin – Zalesie – Opiesin – Kurza Jama – Grabów – Nagórki na odcinku od km 4+153 do km 10+727;
  • nr 2110E Oporów – Drzewoszki – Dobrzelin od km 0+000 do km 6+270;
  • nr 2161E Kutno (ul. Lotnicza) – Łąkoszyn – Szewce Owsiane na odcinku od km 3+163 do km 5+290;

oraz

  • przebudowa drogi powiatowej Nr 2161E na odcinku od km 5+290 do km 5+950, obejmująca zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych.

Kwota dofinansowania: 14 915 000,00 zł

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-10-13 08:26przez:
Opublikowano:2022-10-13 08:28przez: Paweł Albiniak
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kutnie
Odwiedziny:1397

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.