Starostwo Powiatowe w Kutnie

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Powiat Kutnowski podpisał umowę z Wojewodą Łódzkim na realizację programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

 

Dzięki otrzymanej dotacji celowej zostaną zakupione nowości wydawnicze (książki niebędące podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów bibliotek szkolnych o pozycje pozostające
w sferze zainteresowania uczniów, jak również nowe elementy wyposażenia do bibliotek szkolnych.

Wartość wsparcia finansowego: 64 000,00zł

Wkład własny Powiatu Kutnowskiego: 16 000,00 zł

Całkowity koszt zadania: 80 000,00 zł

 

Dofinansowanie w ramach ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0’’
otrzymają następujące szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski.

Lp.

Nazwa szkoły/zespołu szkół/ placówki oświatowej

Wkład

własny finansowy

Kwota dofinansowania

1.

I Liceum Ogólnokształcące

im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie

3.000,00 zł

12.000,00 zł

2.

II Liceum Ogólnokształcące

im. Jana Kasprowicza w Kutnie

3.000,00 zł

12.000,00 zł

3.

Technikum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1

im. St. Staszica w Kutnie

3.000,00 zł

12.000,00 zł

4.

Technikum nr 3 w Zespole Szkół Nr 3

im. Wł. Grabskiego w Kutnie

3.000,00 zł

12.000,00 zł

5.

Technikum Zawodowe nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 im. Z. Balickiego w Kutnie-Azorach

1.000,00 zł

4.000,00 zł

6.

Technikum Elektroniczne im. Bohaterów

Września 1939 roku w Zespole Szkół
w Żychlinie

3.000,00 zł

12.000,00 zł

 

RAZEM

16.000,00 zł

64.000,00 zł

         

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-05-16 13:04przez:
Opublikowano:2022-05-16 12:58przez: Paweł Albiniak
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kutnie
Odwiedziny:1703

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.